loading
Informacja w zakresie przetwarzania danych osobowych
RODO

Rolmet Borodziuk, Dadura Spółka Jawna
16-315 Lipsk  ul.Jermakowicza 12
NIP:846-15-64-012
tel.  87 6422282
www.rolmet.biz.pl

Zgodnie z art. 13ust.1 i ust.2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osobowych w imieniu administratora Rolmet Borodziuk Dadura Spółka Jawna 16-315 Lipsk  ul.Jermakowicza 12, NIP:846-15-64-012
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rolmet Borodziuk Dadura Sp. J.,16-315 Lipsk, ul. Jermakowicza 12, email:kontakt@rolmet.biz.pl
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 3. zawarcia, wykonania i kontynuacji umów kupna / sprzedaży towarów i usług oferowanych przez administratora
 4. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji),
 5. ustalenia, dochodzenie roszczeń,
 6. marketingu bezpośredniego,
 7. tworzenia zestawień analiz i statystyk (na potrzeby wewnętrzne administratora),
 8. weryfikacji wiarygodności płatniczej,
 9. wsparcia obsługi,
 10. szeroko pojętej współpracy handlowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, f lub art. 9 ust. 1 oraz ust. 2 lit. a, b, c, d, h, i, j – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.
 11. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora
 12. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być : firmy, firmy kurierskie/transportowe jeśli byliście Państwo dla nas Zleceniodawcą lu zleconiobiorcą, firmy zapewniające wsparcie  informatyczne dla administratora, dostawcy maszyn/ urządzeń/części zamiennych, Poczta Polska.
 13. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres stosowany i nie dłuższy od okresów zgodnych z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w poszczególnych obszarach przetwarzania danych osobowych.
 14. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych; ich sprostowania, usunięcia zgody w dowolnym momencie na Przetwarzanie Twoich danych osobowych .
 15. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 16. Podanie danych osobowych jest ustawowym warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niewykonaniem umowy. W pozostałych przypadkach opiera się na dobrowolnej zgodzie osoby udostępniającej swoje dane osobowe lub przepisach prawa (w szczególności ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. – RODO), jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora może skutkować niemożliwością wykonania umowy.
 17. Pana/Pani dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pana /Pani , w tym profilowania.
Rolmet Borodziuk Dadura Spółka Jawna
architeck-subscribe-image
Zapisz się do newslettera
I bądź na bieżąco z nowościami i promocjami!
Skip to content